Matthew Henry
18 okt 1662 – 22 juni 1714

Matthew Henry leefde van 18 oktober 1662 – 22 juni 1714 overleden in Hackney.
Hij is geboren op een landgoed op de grens van Engeland en Wales (Broad Oak). Hij begon zijn studie in 1685 in London en werd op de jonge leeftijd van 24 jaar al als predikant bevestigd in de plaats Chester. Hij wist dat hij door God Zelf geroepen was om predikant te worden. Niet lang nadat hij in de buurt van zijn woonplaats ging preken, ontving hij twee beroepen. Een kwam uit Londen en de ander uit Chester, een plaats op het platteland. Na Gods leiding te hebben gezocht nam hij het beroep naar Chester aan en hij werd daar in 1687 bevestigd in het ambt van predikant. Matthew was toen 25 jaar.

Matthew Henry was iemand die de gewoonte had om ‘s morgens uit het Oude, en ‘s middags uit het Nieuwe Testament te preken. De jonge Matthew bleek een goed verstand te hebben. Zijn vader leerde hem al op jonge leeftijd Hebreeuws, Grieks en Latijn. Daardoor kon Matthew al vanaf zijn kinderjaren de Bijbel in de grondtalen lezen. Toen Matthew 23 jaar oud was, vertrok hij naar Londen om daar rechten te gaan studeren. Deze studie had hij gekozen op advies van zijn vader, maar het hart van Matthew lag niet in deze studie. Hij heeft deze dan ook niet afgemaakt.

Als hij ongeveer 50 jaar oud is neemt hij, nadat hij voor vele beroepen bedankt had,  het beroep naar London aan als Verbi Divini Minister. Naast prediker is hij bekend geworden om zijn prachtige Bijbelverklaringen van het Oude en Nieuwe Testament. Dit was een levenswerk dat hij zelf afmaakte tot aan het Bijbelboek Handelingen. Na zijn overlijden op 22 juni 1714 maakten anderen, met behulp van nagelaten aantekeningen, het werk af. De verklaring wordt zeer populair, reeds in 1840 waren er 200.000 delen van de verklaring in omloop.

Zijn 51-delige uitgave is een geweldig werk wordt door velen als een praktisch commentaar beschouwd, maar dan hebben we het over de 9-delige uitgave. Want zijn 51-delige uitgave die vele malen uitgebreider is dan die 9-delig wil ik met grote stelligheid verdedigen als een wetenschappelijk werk, waarin hij enorm uitgebreid vele beroemde theologen en andere auteurs aan het woord laat.