DIONETH-COLLECTIE.NL

Onderaan de bladzijde klikt u op 24,95 of 29,95 (betaalwijze)

Klik op het winkelwagentje en volg de aanwijzingen.

Na uw betaling ontvangt u een email met uw inlognaam en wachtwoord.

PS De site waar u inlogt met uw inlognaam en wachtwoord is: www.dioneth-collectie.nl

 

DIONETH COLLECTIE

Onze Dioneth Collectie heeft nu 250.000 bladzijden theologische werken

COMMENTAREN

Verklaring van de Bijbel (J. Calvijn) [17686 blz.]

Patrik Polus en Wels (O.T. en N.T.) [30.000 blz.]

Matthew Henry (9-delig) [7783 blz.]

Matthew Henry (51-delig) Oude Testament [25000 blz.]

Matthew Henry (51 delig) Nieuwe Testament [6000 blz.]

Hebreeënbrief (J. Owen) [4500 blz.]

Preken over Jesaja 53 (Durham) [907 blz.]

Christophorus Love [809 blz.]

Het Allerheiligste of ziende op Christus (Andrew Murray) [605]

Pareus D.D. op de Romeinenbrief [1294 blz.]

Commentaar Nieuwe Testament (Bottenburg) [8229 blz.]

Commentaar Nieuwe Testament (Nieuw) [1263 blz.]

Commentaar Oude Testament [10321 blz.]

Prediking Oude Testament [13775 blz.]

Prediking Nieuwe Testament [6728 blz.]

Korte Verklaring [16065 blz.]

Voorzeide Leer (Vonk) [11000 blz.]

Hooglied (Hellenbroek) [4500 blz.]

Evangelische Jesaja (Hellenbroek) [4290 blz.]

Delitzsch commentaar op de Psalmen [1088 blz.]

Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel [170 blz.]

Dächsel Bijbelverklaring van Genesis t/m Ruth [1250 blz.]

Verklaring van een Bijbelgedeelte [3936 blz.]

DOGMATIEK

 1. Tweeërlei kinderen des verbonds (I. Kievit) [121]
 2. Dogmatische Studiën (G.C. Berkouwer) [5762]
 3. Institutie (Johannes Calvijn) [1823]
 4. Gereformeerde Dogmatiek (Dr. H. Bavinck) [2586]
 5. Gereformeerde Geloofsleer (Gravemeyer) [1908]
 6. Magnalia Dei (Dr. H. Bavinck) [1202]
 7. Heilige Geest (Dr. A. Kuyper) [1904]

KERKGESCHIEDENIS

Kerckelycke Geschiedenissen (J. Trigland) [1200 blz.]

CATECHISMUS

 • Heidelbergse Catechismus (Ds. G. van de Breevaart) [780 blz.]
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. M.A. Mieras) [582 blz.]
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. J.J. van Oosterzee) [810 blz.]
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. A. Comrie) [496 blz.]
 • Waarschuwing tegen H.C. van A Comrie (Jan Jakob Schultens) [1007 blz.]
 • Heidelbergse Catechismus (Johannes van der Kemp) [1034 blz.]
 • Catechismus van Geneve (Johannes Calvijn [164 blz.]

PREKEN

Totaal aantal preken: [meer dan 10.000 bladzijden

   • J. Calvijn
   • A. Hellenbroek
     • Keurstoffen
     • Hooglied
     • Kruistriomf
   • A. Kuyper
     • Gemene gratie
   • H.F. Kohlbrugge
   • S. Greydanus
    • J. Kok
    • J.G. Kunst
    • H. Bouwman
    • B. Wielenga
    • W.H. Gispen
    • J.J. Impeta
    • A.G. Honig
    • J.C. de Moor
    • P.A.E. Sillevis Smitt
    • G. Doekes
    • J. Douma
    • K. Fernhout
    • H. Hoekstra
    • H.A. van Andel
    • J. Ridderbos
    • H.W. Laman
    • H.C. van den Brink
    • T. Ferwerda
    • C. van Genderen
    • A. de Geus
    • J.J. Miedema
    • C. Lindeboom
    • C. van Proosdij
    • J.L. Schouten

  ETHIEK

  • Gereformeerde Ethiek (Prof. Dr. W Geesink) [1148]

  THEMA’S

  • Rondom de doopvont (red. W. van ‘t Spijker e.a.) [619]
  • Bij brood en beker (red. W. van ‘t Spijker e.a.) [393]
  • Het gebed (Dr. O. Hallesby) [194]

  BIJBELVERTALINGEN

   • Totaal aantal bladzijden vertaling: [meer dan 10.000 bladzijden]
   • Statenvertaling + Kanttekeningen
   • Paralleleditie: Statenvertaling – Herziene Statenvertaling
   • Lutherse vertaling
   • Tukker Bijbel
   • Leidse vertaling
   • Vertaling Prof. Brouwer
   • Vertaling Prof. Dr. Obbink
   • Vertaling Petrus Canisius
   • N.B.G. 1951
   • Professorenbijbel (Vulgata: Latijn – Nederlands)

  OUDVADERS

  REEDS TOEGEVOEGD ZIJN DE VETGEDRUKTE WERKEN

  Wij hopen D.V. meer dan 100 boeken toe te voegen [60.00 bladzijden] met allerlei oude schrijvers zoals:

  * Christophorus Love – al de theologische werken

  * J. van Vliet – Stichtelijke overdenkingen en meditatiën

  * Meiners E. – Christus alles en in allen

  * Pareus’ Commentaar op de Romeinenbrief

  * Eenhoorn van W. – wel leven Deel 1 en 2

  * D.A. van Wesel – Dertien krachtige en zielroerende Predicatiën (lijden van Christus)

  * Bastiaen van Weenigem – Kruys-Poorte of Lijdens-Schoole

  * Willem Teelinck – Het 1e stuk van de werken

  * Theodorum Wyckenburgium – Rebecca van tweelingen zwanger (strijd tussen vlees en Geest)

  * Hermannus Wits – 4 boeken van de verscheyden bedeelinge der verbonden Godts met de menschen

  * Carolus Tuinman – De toevlucht van het ware christendom in leven en sterven (Catechismus)

  * L.G. Treviranus – De ware gestalte van Christus in Zijn ledematen

  * Adrianus van Wesel – Luister en Cieraad van de Messias

  * Adrianus van Wesel – Heerlijkheid van diegeen die geregtveerdigt zijn in Jesu Christo

  * Joos van Laren – 52 Predikaties over bijzondere der Heilige Schriftuur

  * Matthias Laurence – De triompherende Vorstinne der hooft-deugden op aerden

  * M. Smit – Woorden van Luther over ouders

  * Gerhard Meyer – Portaal des HEREN (opvoeding)

  * Gellium Boëtium – De prophetische duyve (1e en 2e hoofdstuk Jone)

  * A.I.F. Becium – Historie over Sodom en Gomorra

  * Engelbert Nooteboom – Het leven van den weleerwaarden en zeer geleerden heer Jonathan Edwards

  * J. Vons – Zielbehoudende Consideratie

  * A.J. Antink – Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval

  * Otto Belcampius – Laetste Uyre

  * Iakobum Hollebekium – De verloren en wedergevonden soon

  * Isbrandus Fabricius – De binding Izaks of Abrahams offerande op Moria

  * Thomas Vieroot – Wegwyzer naar het hemelsche Vaderland

  * Willem Teellinck – Noord-Sterre (Aen wijsende de rechte streecke van de ware Godtsaligheydt)

  * de la Serre – De spiegel die niet vleyd

  * W. Smetterus – Stervende Jesus (ofte de 7 laetste woorden)

  * Wilhelmus Themmen – De verdere vrugtgevolgen van Vorst Messias erfnisse

  * Wilhelmus Themmen – Gots Eeniggebooren Soon als de Schepper en Erfgenaam

  * Thomas Taylor – Den doop Christi

  * Wilhelmus Smetterus – Lydende Jesus

  * Daniel van Laren – Een korte ende klare ontledinghe v/h gansche lyden ende sterven onses Heeren Jesu Christi

  * Thomam Tuke (Overgeset door Henry Hexham) – Den Konincklicken wegh tot den hemel

  *