DE VOLGENDE WERKEN HOPEN WIJ DV DE KOMENDE TIJD TOE TE VOEGEN

   • Meer dan 100 boeken (75000 bladzijden) oudvaders, met onder anderen
   • D.A. van Wesel – Dertien krachtige en zielroerende Predicatiën (lijden van Christus)
   • Bastiaen van Weenigem – Kruys-Poorte of Lijdens-Schoole
   • Willem Teelinck – Het 1e stuk van de werken
   • Theodorum Wyckenburgium – Rebecca van tweelingen zwanger (strijd tussen vlees en Geest)
   • Hermannus Wits – 4 boeken van de verscheyden bedeelinge der verbonden Godts met de menschen
   • Carolus Tuinman – De toevlucht van het ware christendom in leven en sterven (Catechismus)
   • L.G. Treviranus – De ware gestalte van Christus in Zijn ledematen
   • Adrianus van Weesel – Luister en Cieraad van de Messias
   • Adrianus van Weesel – Heerlijkheid van diegeen die geregtveerdigt zijn in Jesu Christo
   • Joos van Laren – 52 Predikaties over bijzondere der Heilige Schriftuur
   • De complete Patrik, Polus en Wels (Die we DV 2017 proberen doorzoekbaar te maken!)
   • Verschillende aanvullende delen van Verklaring van een Bijbelgedeelte (90 delen)
   • Complete Dächsel Commentaar zowel het Oude -als het Nieuwe Testament
   • Toelichting op Augustinus’ belijdenissen door A. Sizoo
   • Verklaring van een Bijbelgedeelte
   • Heidelbergse Catechismus van Mattheüs Gargon, predikant te Vlissingen uit 1718
   • Mondelinge Overlevering in het Oude Testament van Dr. W.H. Gispen
   • Handboek der Bijbelverklaringen voor huisgezinnen door T.M. Looman
   • Luther onze huisvriend door Paul Scheurlen
   • Waarheit in het binnenste of bevindelijke Godtgeleerdheit van Johan Verschuir, derde druk
   • Mozes en Christus door Johannes Bierman

  Wij kunnen nu het gehele proces van scan tot OCR en het plaatsen op de site zelf regelen. Dat betekent dat wij een gescand werk in minder dan een dag op de site kunnen zetten zonder afhankelijk te zijn van andere partijen.

  Misschien hebt u ook wel een mooi, oud, of zeer kostbaar werkje in huis, dat u zou willen delen met anderen. Dan nodigen wij u uit om dit naar ons op te sturen. Natuurlijk betalen wij dan uw verzendkosten. Wij zullen uiterst voorzichtig met uw opgestuurde werkje omgaan. Zo scannen wij alle boeken ook in een V-vorm, wat betekent dat wij uw boek in een hoek van 90 graden openen tijdens het scannen. Ook als u ideeën hebt ten aanzien van bepaalde werken, mailt u dan webmaster@dioneth.nl Wij zullen dan proberen dat werkje te bemachtigen.

 • Laten wij zo met elkaar werken aan een geweldig mooie collectie voor ons en voor ons nageslacht

  Met broederlijke groet

  Ds. J. Hoekman

  Dioneth