We zijn bezig om Patrik Polus en Wels die u op dit moment ‘alleen maar’ kunt lezen doorzoekbaar te maken. Dat betekent dat we niet alleen gotische letters omzetten naar ‘gewone’ letters, maar dat u er ook allerlei zoekacties op los kunt laten.
Het commentaar van Matthew Henry wordt door vele gekend, maar dan hebben wij het over de verkorte versie die bestaat uit 9 delen, maar zijn echte levenswerk was de 51-delige Bijbelverklaring, die hij tot aan het boek Handelingen geheel zelf verzorgde.

Na zijn overlijden op 22 juni 1714 maakten anderen, met behulp van nagelaten aantekeningen, het werk af.

En zo bestaat de 51-delige Matthew Henry uit ongeveer 40.000 bladzijden, waarin hij ook de grondtalen niet schuwt waardoor het werk de term wetenschappelijk / gedegen / grondig, beslist niet misstaat.