ONLINE – De DioNeth Collectie, voor in uw internetbrowser

Om een compleet overzicht te krijgen van onze uitgebreide, digitale collectie, kunt u op de onderstaande categorieën klikken.
Schaf de DioNeth Jaarlicentie nu aan en krijg onbeperkt toegang tot de DioNeth Online Collectie.

Na betaling ontvangt u binnen het uur een email, met daarin uw specifieke inlognaam en wachtwoord, waarmee u toegang krijgt tot de online viewer. (Dit zijn dus niet dezelfde inloggevens als voor uw DioNeth-winkelaccount.)

► U heeft al een licentie voor onze nieuwe viewer? Klik HIER om in te loggen.

 • Verklaring van de Bijbel (J. Calvijn)
 • Patrik Polus en Wels (O.T. en N.T.)
 • Matthew Henry (9-delig)
 • Matthew Henry (51-delig) Oude Testament
 • Matthew Henry (51 delig) Nieuwe Testament
 • Hebreeënbrief (J. Owen)
 • Preken over Jesaja 53 (Durham)
 • Christophorus Love
 • Het Allerheiligste of ziende op Christus (Andrew Murray)
 • Pareus D.D. op de Romeinenbrief
 • Commentaar Nieuwe Testament (Bottenburg)
 • Commentaar Nieuwe Testament (Nieuw)
 • Commentaar Oude Testament
 • Prediking Oude Testament
 • Prediking Nieuwe Testament
 • Korte Verklaring
 • Voorzeide Leer (Vonk)
 • Hooglied (Hellenbroek)
 • Evangelische Jesaja (Hellenbroek)
 • Delitzsch commentaar op de Psalmen
 • Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel
 • Dächsel Bijbelverklaring van Genesis t/m Ruth
 • Verklaring van een Bijbelgedeelte
 • Fredrik Adolph Lampe (Johannes Evangelie)
 1. Tweeërlei kinderen des verbonds (I. Kievit)
 2. Dogmatische Studiën (G.C. Berkouwer)
 3. Institutie (Johannes Calvijn)
 4. Gereformeerde Dogmatiek (Dr. H. Bavinck)
 5. Gereformeerde Geloofsleer (Gravemeyer)
 6. Magnalia Dei (Dr. H. Bavinck)
 7. Heilige Geest (Dr. A. Kuyper)

Kerckelycke Geschiedenissen (J. Trigland)

 • Heidelbergse Catechismus (Ds. G. van de Breevaart)
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. M.A. Mieras)
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. J.J. van Oosterzee)
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. A. Comrie)
 • Waarschuwing tegen H.C. van A Comrie (Jan Jakob Schultens)
 • Heidelbergse Catechismus (Johannes van der Kemp)
 • Catechismus van Geneve (Johannes Calvijn)

Totaal aantal preken: meer dan 10.000 bladzijden…

   • J. Calvijn
   • A. Hellenbroek
     • Keurstoffen
     • Hooglied
     • Kruistriomf
   • Adrianus van Weesel
    • Eerste deel over sekere Texten der H. Schrift
   • A. Kuyper
     • Gemene gratie
   • H.F. Kohlbrugge
   • S. Greydanus
   • J. Kok
   • J.G. Kunst
   • H. Bouwman
   • B. Wielenga
   • W.H. Gispen
   • J.J. Impeta
   • A.G. Honig
   • J.C. de Moor
   • P.A.E. Sillevis Smitt
   • G. Doekes
   • J. Douma
   • K. Fernhout
   • H. Hoekstra
   • H.A. van Andel
   • J. Ridderbos
   • H.W. Laman
   • H.C. van den Brink
   • T. Ferwerda
   • C. van Genderen
   • A. de Geus
   • J.J. Miedema
   • C. Lindeboom
   • C. van Proosdij
   • J.L. Schouten
 • Gereformeerde Ethiek (Prof. Dr. W Geesink)
 • Rondom de doopvont (red. W. van ‘t Spijker e.a.)
 • Bij brood en beker (red. W. van ‘t Spijker e.a.)
 • Het gebed (Dr. O. Hallesby)

Totaal aantal bladzijden vertaling: meer dan 10.000 bladzijden…

  • Statenvertaling + Kanttekeningen
  • Paralleleditie: Statenvertaling – Herziene Statenvertaling
  • Lutherse vertaling
  • Tukker Bijbel
  • Leidse vertaling
  • Vertaling Prof. Brouwer
  • Vertaling Prof. Dr. Obbink
  • Vertaling Petrus Canisius
  • N.B.G. 1951
  • Professorenbijbel (Vulgata: Latijn – Nederlands)

Reeds toegevoegd zijn de vetgedrukte werken.
Wij hopen D.V. meer dan 100 boeken toe te voegen [60.00 bladzijden] met allerlei oude schrijvers, zoals:

 • Christophorus Love – al de theologische werken
 • J. van Vliet – Stichtelijke overdenkingen en meditatiën
 • Meiners E. – Christus alles en in allen
 • Pareus’ Commentaar op de Romeinenbrief
 • Eenhoorn van W. – wel leven Deel 1 en 2
 • D.A. van Wesel – Dertien krachtige en zielroerende Predicatiën (lijden van Christus)
 • Bastiaen van Weenigem – Kruys-Poorte of Lijdens-Schoole
 • Willem Teelinck – Het 1e stuk van de werken
 • Theodorum Wyckenburgium – Rebecca van tweelingen zwanger (strijd tussen vlees en Geest)
 • Hermannus Wits – 4 boeken van de verscheyden bedeelinge der verbonden Godts met de menschen
 • Carolus Tuinman – De toevlucht van het ware christendom in leven en sterven (Catechismus)
 • L.G. Treviranus – De ware gestalte van Christus in Zijn ledematen
 • Adrianus van Wesel – Luister en Cieraad van de Messias
 • Adrianus van Wesel – Heerlijkheid van diegeen die geregtveerdigt zijn in Jesu Christo
 • Joos van Laren – 52 Predikaties over bijzondere der Heilige Schriftuur
 • Matthias Laurence – De triompherende Vorstinne der hooft-deugden op aerden
 • M. Smit – Woorden van Luther over ouders
 • Gerhard Meyer – Portaal des HEREN (opvoeding)
 • Gellium Boëtium – De prophetische duyve (1e en 2e hoofdstuk Jone)
 • A.I.F. Becium – Historie over Sodom en Gomorra
 • Engelbert Nooteboom – Het leven van den weleerwaarden en zeer geleerden heer Jonathan Edwards
 • J. Vons – Zielbehoudende Consideratie
 • A.J. Antink – Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval
 • Otto Belcampius – Laetste Uyre
 • Iakobum Hollebekium – De verloren en wedergevonden soon
 • Isbrandus Fabricius – De binding Izaks of Abrahams offerande op Moria
 • Thomas Vieroot – Wegwyzer naar het hemelsche Vaderland
 • Willem Teellinck – Noord-Sterre (Aen wijsende de rechte streecke van de ware Godtsaligheydt)
 • de la Serre – De spiegel die niet vleyd
 • W. Smetterus – Stervende Jesus (ofte de 7 laetste woorden)
 • Wilhelmus Themmen – De verdere vrugtgevolgen van Vorst Messias erfnisse
 • Wilhelmus Themmen – Gots Eeniggebooren Soon als de Schepper en Erfgenaam
 • Thomas Taylor – Den doop Christi
 • Wilhelmus Smetterus – Lydende Jesus
 • Daniel van Laren – Een korte ende klare ontledinghe v/h gansche lyden ende sterven onses Heeren Jesu Christi
 • Thomam Tuke (Overgeset door Henry Hexham) – Den Konincklicken wegh tot den hemel

Toelichting op de Belijdenissen van Augustinus (Sizoo)

Onze DioNeth Online Collectie werkt met internetconnectie. Deze uitgebreide Online Collectie omvat inmiddels meer dan 250.000 bladzijden aan theologische werken. U vindt uiteenlopende informatie over de Nederlandse theologie. Zo bevat onze collectie informatie over o.a. andere Geloofsbelijdenis, de Oude Kerk, de Reformatie – en méér…

De DioNeth Online Collectie omvat bovendien Preken en Commentaren van Oudvaders, Bijbelvertalingen en verschillende Biografieën. Ook voor informatie over de kerkgeschiedenis bent u binnen onze collectie op de juiste plek.