DioNeth Android Collectie Nederlandse Theologie2017-12-04T16:40:46+02:00

De DioNeth Offline Collectie – voor Android tablet en smartphone

Onze DioNeth Offline Collectie voor Android werkt zonder internetconnectie. U kunt deze collectie offline via de Android App op uw smartphone of tablet bekijken. De Offline Collectie bevat momenteel De Verklaringen van Johannes Calvijn van het Oude en Nieuwe Testament.

U bent niet verplicht om een heel commentaar of een boekenserie in één keer aan te schaffen. U mag gewoon ieder commentaar of boek los bestellen. Als u een commentaar of serie in één keer aanschaft krijgt u 50% korting.

Om een overzicht te krijgen van alle boeken van een commentaar kunt u op onderstaande categorieën klikken. Met de DioNeth Offline Collectie heeft u onbeperkt offline toegang tot deze collectie, die u kunt lezen, maar ook doorzoeken.

Voor aanschaf van de Offline Collectie, inclusief App, gaat u naar de WinkelVolg de aanwijzingen op uw scherm. Na uw betaling ontvangt u een email met uw inlognaam en wachtwoord, waarmee u toegang krijgt tot de collectie.

TIP: Wanneer u deze webpagina direct in uw tablet opent en vanuit uw tablet de applicatie download, zal de installatie automatisch starten!

Totaal meer dan 15.000 bladzijden commentaar.

   • J. Calvijn
     • Oude testament
      • Genesis
      • Exodus t/m Deuteronomium
      • Jozua
      • Psalmen
      • Jesaja
      • Jeremia
      • Klaagliederen
      • Ezechiël
      • Daniël
      • Hosea
      • Joël
      • Amos
      • Obadja
      • Jona
      • Micha
      • Nahum
      • Habakuk
      • Zefanja
      • Haggaï
      • Zacharia
      • Maleachi
     • Nieuwe Testament
      • Evangeliën
      • Johannes
      • Handelingen
      • Romeinen
      • 1 Corinthiërs
      • 2 Corinthiërs
      • Galaten
      • Efeziërs
      • Filippenzen
      • Colossenzen
      • 1 Thessalonicenzen
      • 2 Thessalonicenzen
      • 1 Timotheüs
      • 2 Timotheüs
      • Titus
      • Filemon
      • Hebreeën
      • Jakobus
      • 1 Petrus
      • 2 Petrus
      • 1 Johannes
      • Pastorale Brieven
      • Register

Om de gratis DioNeth App te kunnen installeren, dient u het inschrijfformulier op uw tablet in te vullen.

Bekijk de video om te zien hoe de DioNeth App geïnstalleerd wordt: