DioNeth Android Collectie Nederlandse Theologie2019-08-23T14:39:46+02:00

De DioNeth Offline Collectie – voor Android tablet en smartphone

Onze DioNeth Offline Collectie voor Android werkt zonder internetconnectie. U kunt deze collectie offline via de Android App op uw smartphone of tablet bekijken. De Offline Collectie bevat momenteel De Verklaringen van Johannes Calvijn van het Oude en Nieuwe Testament en en zijn Institutie.

Download de app niet via internet, maar op uw tablet! U moet de boeken ook kopen via uw tablet. Als u losse boeken koopt houden wij dat bij en krijgt u als u daarna besluit toch de hele serie te willen kopen, een korting die wel kan oplopen tot meer dan 50%.

Om een overzicht te krijgen van alle boeken van een commentaar kunt u op onderstaande categorieën klikken. Met de DioNeth Offline Collectie heeft u onbeperkt offline toegang tot deze collectie, die u kunt lezen, maar ook doorzoeken.

Voor aanschaf van de Offline Collectie, inclusief App, gaat u naar de WinkelVolg de aanwijzingen op uw scherm. Na uw betaling ontvangt u een email met uw inlognaam en wachtwoord, waarmee u toegang krijgt tot de collectie.

TIP: Wanneer u deze webpagina direct in uw tablet opent en vanuit uw tablet de applicatie download, zal de installatie automatisch starten!

Totaal meer dan 15.000 bladzijden commentaar.

   • J. Calvijn
     • Oude testament
      • Genesis
      • Exodus t/m Deuteronomium
      • Jozua
      • Psalmen
      • Jesaja
      • Jeremia
      • Klaagliederen
      • Ezechiël
      • Daniël
      • Hosea
      • Joël
      • Amos
      • Obadja
      • Jona
      • Micha
      • Nahum
      • Habakuk
      • Zefanja
      • Haggaï
      • Zacharia
      • Maleachi
     • Nieuwe Testament
      • Evangeliën
      • Johannes
      • Handelingen
      • Romeinen
      • 1 Corinthiërs
      • 2 Corinthiërs
      • Galaten
      • Efeziërs
      • Filippenzen
      • Colossenzen
      • 1 Thessalonicenzen
      • 2 Thessalonicenzen
      • 1 Timotheüs
      • 2 Timotheüs
      • Titus
      • Filemon
      • Hebreeën
      • Jakobus
      • 1 Petrus
      • 2 Petrus
      • 1 Johannes
      • Pastorale Brieven
      • Register

Om de gratis DioNeth App te kunnen installeren, dient u het inschrijfformulier op uw tablet in te vullen.

Bekijk de video om te zien hoe de DioNeth App geïnstalleerd wordt:

DOWNLOAD DEZE APP. OP UW TABLET!