OFFLINE – De DioNeth Collectie, voor uw Android tablet en smartphone

Onze DioNeth Offline Collectie voor Android werkt zonder internetconnectie. U kunt deze collectie offline via de Android App op uw smartphone of tablet bekijken. De Offline Collectie bevat momenteel De Verklaringen van Johannes Calvijn van het Oude en Nieuwe Testament, zijn Institutie, en de Preken van Job.

 • Download de app niet via internet, maar op uw Android tablet of smartphone!
 • Ook de boeken schaft u aan via uw tablet. Als u losse boeken koopt houden wij dat bij en krijgt u, als u daarna besluit toch de hele serie te willen kopen, een korting die wel kan oplopen tot meer dan 50%.

Om een overzicht te krijgen van alle boeken van een commentaar kunt u op onderstaande categorieën klikken. Met de DioNeth Offline Collectie heeft u onbeperkt offline toegang tot deze collectie, die u kunt lezen, maar ook doorzoeken!

De DioNeth Offline Collectie:

Totaal meer dan 15.000 bladzijden commentaar.

   • J. Calvijn
     • Oude testament
      • Genesis
      • Exodus t/m Deuteronomium
      • Jozua
      • Psalmen
      • Jesaja
      • Jeremia
      • Klaagliederen
      • Ezechiël
      • Daniël
      • Hosea
      • Joël
      • Amos
      • Obadja
      • Jona
      • Micha
      • Nahum
      • Habakuk
      • Zefanja
      • Haggaï
      • Zacharia
      • Maleachi
     • Nieuwe Testament
      • Evangeliën
      • Johannes
      • Handelingen
      • Romeinen
      • 1 Corinthiërs
      • 2 Corinthiërs
      • Galaten
      • Efeziërs
      • Filippenzen
      • Colossenzen
      • 1 Thessalonicenzen
      • 2 Thessalonicenzen
      • 1 Timotheüs
      • 2 Timotheüs
      • Titus
      • Filemon
      • Hebreeën
      • Jakobus
      • 1 Petrus
      • 2 Petrus
      • 1 Johannes
      • Pastorale Brieven
      • Register

De institutie van Johannes Calvijn

   • J. Calvijn
    • Deel 1
    • Deel 2
    • Deel 3
    • Deel 4

Preken over Job

   • Job 1 t/m 42

Om de gratis DioNeth App te kunnen installeren, dient u het inschrijfformulier in te vullen. Om het inschrijfformulier te kunnen zien, open deze pagina op uw tablet . (Als u deze pagina al met uw tablet bekijkt, ziet u onderstaand een formulier.)

 1. Vul uw naam en e-mail adres in op het formulier en klik op “Verzenden”.
 2. U ontvangt een e-mail, check eventueel uw spamfolder. Klik de button in de mail, om de applicatie te downloaden.
 3. De download start automatisch (dit kan even duren).
 4. Nadat de download is afgesloten, drukt u in uw scherm (rechtsonder) op “Installeren”.

De DioNeth App staat nu op uw tablet.
U kunt in de app nu een serie of losse boeken kopen uit de DioNeth Offline Collectie.

Inschrijven Offline Collectie

* verplicht