Welkom op onze site.

De Dioneth collectie heeft nu al meer dan 130.000 pagina’s en bestaat uit allerlei verschillende theologische bronnen. De focus van onze collectie ligt op het lezen en doorzoeken van verschillende soorten Bijbelvertalingen, Bijbelteksten, preken en vele commentaren / verklaringen.

Een overzicht van een aantal werken vindt u hiernaast.


Dioneth-Collectie

Geachte lezer(es).

Mede door uw/jouw inzet kan deze collectie ook een beetje een eigen collectie worden. Bijvoorbeeld als u/jij zeldzame / complete boek- of prekenseries uit uw particuliere bibliotheek aan ons wilt uitlenen zodat wij die kunnen toevoegen aan onze Dioneth collectie, onder voorwaarde dat deze niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Wij willen uw bijdrage ook graag belonen. Afhankelijk van de grootte van die bijdrage kunt u rekenen op een jarenlange gratis licentie van ons programma.

Elke drie maanden updaten wij onze collectie met allerlei nieuwe werken. Ook pakken wij grotere projecten op zoals het doorzoekbaar maken van Patrik, Polus & Wels en het digitaliseren van de zeer omvangrijke 51-delige Matthew Henry. (zie voor informatie: ‘NIEUWS – CATEGORIE – NIEUWE WERKEN ‘!

Zo kunnen wij en ook onze kinderen deze unieke bronnen raadplegen en op een positieve wijze de middelen gebruiken die deze tijd ons biedt. Want velen raken vervreemd van het christelijk erfgoed.

U kunt dit mooie werk steunen door een jaarlicentie af te sluiten. We hebben geprobeerd de prijs zo laag mogelijk te gehouden omdat wij hopen dat velen gebruik zullen maken van ons aanbod.


Bestellen? Klik hieronder op: ‘JAARLICENTIE DONETH COLLECTIE’


Met broederlijke groet
Het Dioneth team

DIONETH COLLECTIE

Onze Dioneth Collectie heeft nu 130.000 bladzijden theologische werken

COMMENTAREN

 • Verklaring van de Bijbel (J. Calvijn) [17686]
 • Matthew Henry (9-delig) [7783]
 • Commentaar Nieuwe Testament (Bottenburg) [8229]
 • Commentaar Nieuwe Testament (Nieuw) [1263]
 • Commentaar Oude Testament [10321]
 • Prediking Oude Testament [13775]
 • Prediking Nieuwe Testament [6728]
 • Korte Verklaring [16065]
 • Evangelische Jesaja (Hellenbroek) [4290]
 • Delitzsch commentaar op de Psalmen [1088]
 • Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel [170]

DOGMATIEK

 • Gereformeerde Geloofsleer (Gravemeyer) [1908]
 • Gereformeerde Dogmatiek (Dr. H. Bavinck) [2586]
 • Institutie (Johannes Calvijn) [1823]
 • Dogmatische Studiën (G.C. Berkouwer) [5762]
 • Tweeërlei kinderen des verbonds (I. Kievit) [121]

CATECHISMUS

 • Heidelbergse Catechismus (Ds. G. van de Breevaart) [780]
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. M.A. Mieras) [582]
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. J.J. van Oosterzee) [810]

PREKEN

 • Totaal aantal preken: [meer dan 10.000 bladzijden
 • J. Calvijn
 • A. Hellenbroek
 • A. Kuyper
 • H.F. Kohlbrugge
 • S. Greydanus
 • J. Kok
 • J.G. Kunst
 • H. Bouwman
 • B. Wielenga
 • W.H. Gispen
 • J.J. Impeta
 • A.G. Honig
 • J.C. de Moor
 • P.A.E. Sillevis Smitt
 • G. Doekes
 • J. Douma
 • K. Fernhout
 • H. Hoekstra
 • H.A. van Andel
 • J. Ridderbos
 • H.W. Laman
 • H.C. van den Brink
 • T. Ferwerda
 • C. van Genderen
 • A. de Geus
 • J.J. Miedema
 • C. Lindeboom
 • C. van Proosdij
 • J.L. Schouten

ETHIEK

 • Gereformeerde Ethiek (Prof. Dr. W Geesink) [1148]

THEMA’S

 • Rondom de doopvont (red. W. van ‘t Spijker e.a.) [619]
 • Bij brood en beker (red. W. van ‘t Spijker e.a.) [393]
 • Het gebed (Dr. O. Hallesby) [194]

GEDICHTEN

 • Kompleete dichtwerken (I. Da Costa) [318]

BIJBELVERTALINGEN

 • Totaal aantal bladzijden vertaling: [meer dan 10.000 bladzijden]
 • Statenvertaling
 • Paralleleditie van de Statenvertaling – Herziene Statenvertaling
 • Lutherse vertaling
 • Leidse vertaling
 • Vertaling Prof. Brouwer
 • Vertaling Prof. Dr. Obbink
 • Vertaling Petrus Canisius
 • N.B.G. 1951
 • Professorenbijbel (Vulgata: Latijn – Nederlands [binnenkort])

OUDVADERS

We hopen binnenkort meer dan 100 boeken toe te voegen [60.00 bladzijden] met allerlei oude schrijvers als Christophorus Love

Digi-theologie-verklaring

Dit is de lay-out van onze site:


dioneth-collectie.nl