Welkom op onze site.

De Dioneth collectie heeft nu al meer dan 130.000 pagina’s en bestaat uit allerlei verschillende theologische bronnen. De focus van onze collectie ligt op het lezen en doorzoeken van verschillende soorten Bijbelvertalingen, Bijbelteksten, preken en vele commentaren / verklaringen.

Een overzicht van een aantal werken vindt u hiernaast.


Dioneth-Collectie

Geachte lezer(es).

Elke drie maanden updaten wij onze collectie met allerlei nieuwe werken. Ook pakken wij grotere projecten op zoals het doorzoekbaar maken van Patrik, Polus & Wels en het digitaliseren van de zeer omvangrijke 51-delige Matthew Henry. (zie voor informatie: ‘NIEUWS – CATEGORIE – NIEUWE WERKEN ‘!

Zo kunnen wij en ook onze kinderen deze unieke bronnen raadplegen en op een positieve wijze de middelen gebruiken die deze tijd ons biedt. Want velen raken vervreemd van het christelijk erfgoed.

U kunt dit mooie werk steunen door een jaarlicentie af te sluiten.


Bestellen? Klik hieronder op: ‘JAARLICENTIE DONETH COLLECTIE’


Met broederlijke groet
Het Dioneth team

DIONETH COLLECTIE

Onze Dioneth Collectie heeft nu 130.000 bladzijden theologische werken

COMMENTAREN

 • Verklaring van de Bijbel (J. Calvijn) [17686]
 • Matthew Henry (9-delig) [7783]
 • Commentaar Nieuwe Testament (Bottenburg) [8229]
 • Commentaar Nieuwe Testament (Nieuw) [1263]
 • Commentaar Oude Testament [10321]
 • Prediking Oude Testament [13775]
 • Prediking Nieuwe Testament [6728]
 • Korte Verklaring [16065]
 • Evangelische Jesaja (Hellenbroek) [4290]
 • Delitzsch commentaar op de Psalmen [1088]
 • Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel [170]

DOGMATIEK

 • Gereformeerde Geloofsleer (Gravemeyer) [1908]
 • Gereformeerde Dogmatiek (Dr. H. Bavinck) [2586]
 • Institutie (Johannes Calvijn) [1823]
 • Dogmatische Studiën (G.C. Berkouwer) [5762]
 • Tweeërlei kinderen des verbonds (I. Kievit) [121]

CATECHISMUS

 • Heidelbergse Catechismus (Ds. G. van de Breevaart) [780]
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. M.A. Mieras) [582]
 • Heidelbergse Catechismus (Ds. J.J. van Oosterzee) [810]

PREKEN

 • Totaal aantal preken: [meer dan 10.000 bladzijden
 • J. Calvijn
 • A. Hellenbroek
 • A. Kuyper
 • H.F. Kohlbrugge
 • S. Greydanus
 • J. Kok
 • J.G. Kunst
 • H. Bouwman
 • B. Wielenga
 • W.H. Gispen
 • J.J. Impeta
 • A.G. Honig
 • J.C. de Moor
 • P.A.E. Sillevis Smitt
 • G. Doekes
 • J. Douma
 • K. Fernhout
 • H. Hoekstra
 • H.A. van Andel
 • J. Ridderbos
 • H.W. Laman
 • H.C. van den Brink
 • T. Ferwerda
 • C. van Genderen
 • A. de Geus
 • J.J. Miedema
 • C. Lindeboom
 • C. van Proosdij
 • J.L. Schouten

ETHIEK

 • Gereformeerde Ethiek (Prof. Dr. W Geesink) [1148]

THEMA’S

 • Rondom de doopvont (red. W. van ’t Spijker e.a.) [619]
 • Bij brood en beker (red. W. van ’t Spijker e.a.) [393]
 • Het gebed (Dr. O. Hallesby) [194]

GEDICHTEN

 • Kompleete dichtwerken (I. Da Costa) [318]

BIJBELVERTALINGEN

 • Totaal aantal bladzijden vertaling: [meer dan 10.000 bladzijden]
 • Statenvertaling
 • Paralleleditie van de Statenvertaling – Herziene Statenvertaling
 • Lutherse vertaling
 • Leidse vertaling
 • Vertaling Prof. Brouwer
 • Vertaling Prof. Dr. Obbink
 • Vertaling Petrus Canisius
 • N.B.G. 1951
 • Professorenbijbel (Vulgata: Latijn – Nederlands [binnenkort])

OUDVADERS

We hopen binnenkort meer dan 100 boeken toe te voegen [60.00 bladzijden] met allerlei oude schrijvers zoals:

* Christophorus Love – al de theologische werken

* J. van Vliet – Stichtelijke overdenkingen en meditatiën

* D.A. van Wesel – Dertien krachtige en zielroerende Predicatiën (lijden van Christus)

* Bastiaen van Weenigem – Kruys-Poorte of Lijdens-Schoole

* Willem Teelinck – Het 1e stuk van de werken

* Theodorum Wyckenburgium – Rebecca van tweelingen zwanger (strijd tussen vlees en Geest)

* Hermannus Wits – 4 boeken van de verscheyden bedeelinge der verbonden Godts met de menschen

* Carolus Tuinman – De toevlucht van het ware christendom in leven en sterven (Catechismus)

* L.G. Treviranus – De ware gestalte van Christus in Zijn ledematen

* Adrianus van Wesel – Luister en Cieraad van de Messias

* Adrianus van Wesel – Heerlijkheid van diegeen die geregtveerdigt zijn in Jesu Christo

* Joos van Laren – 52 Predikaties over bijzondere der Heilige Schriftuur

* Matthias Laurence – De triompherende Vorstinne der hooft-deugden op aerden

* M. Smit – Woorden van Luther over ouders

* Gerhard Meyer – Portaal des HEREN (opvoeding)

* Gellium Boëtium – De prophetische duyve (1e en 2e hoofdstuk Jone)

* A.I.F. Becium – Historie over Sodom en Gomorra

* Engelbert Nooteboom – Het leven van den weleerwaarden en zeer geleerden heer Jonathan Edwards

* J. Vons – Zielbehoudende Consideratie

* A.J. Antink – Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval

* Otto Belcampius – Laetste Uyre

* Iakobum Hollebekium – De verloren en wedergevonden soon

* Isbrandus Fabricius – De binding Izaks of Abrahams offerande op Moria

* Thomas Vieroot – Wegwyzer naar het hemelsche Vaderland

* Willem Teellinck – Noord-Sterre (Aen wijsende de rechte streecke van de ware Godtsaligheydt)

* de la Serre – De spiegel die niet vleyd

* W. Smetterus – Stervende Jesus (ofte de 7 laetste woorden)

* Wilhelmus Themmen – De verdere vrugtgevolgen van Vorst Messias erfnisse

* Wilhelmus Themmen – Gots Eeniggebooren Soon als de Schepper en Erfgenaam

* Thomas Taylor – Den doop Christi

* Wilhelmus Smetterus – Lydende Jesus

* Daniel van Laren – Een korte ende klare ontledinghe v/h gansche lyden ende sterven onses Heeren Jesu Christi

* Thomam Tuke (Overgeset door Henry Hexham) – Den Konincklicken wegh tot den hemel

*

Digi-theologie-verklaring

Dit is de lay-out van onze site:


dioneth-collectie.nl